Kriterier for erstatning

For at få erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningen skal følgende kriterier være opfyldt:

  1. Ved stormflod: Naturskaderådet skal have erklæret stormflod i det område, hvor skaden er sket. Dette vil bl.a. fremgå at Naturskaderådets hjemmeside.
  2. Ved oversvømmelse fra vandløb og søer: Naturskaderådet skal have godkendt, at der har været en oversvømmelse, som er omfattet af oversvømmelsesordningen.
  3. Ved tørke: Naturskaderådet skal have godkendt, at der har været tørke, som er omfattet af tørkeordningen.
  4. Skaden er ikke konkret dækket af en forsikring. Dette gælder også kulanceerstatning.
  5. Skaden kunne ikke i almindelighed være dækket af en forsikring. Det vil sige, at man i de fleste forsikringsselskaber ikke kan tegne en forsikring mod stormflod, oversvømmelse eller tørke på almindelige markedsvilkår. 
  6. Skaden skal være sket i forbindelse med eller som en umiddelbar følge af stormfloden, oversvømmelsen eller tørken.
  7. Der skal være tegnet en gyldig brandforsikring for det beskadigede.

Der kan herudover være andre forhold, som kan have betydning i den konkrete sag. Skader efter stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke skal anmeldes til forsikringsselskabet inden 2 måneder efter skadestidspunktet.

Se også "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse", "Anmeldelse af skader efter stormflod", "Anmeldelser af skader efter tørke", "Forsikring", "Erstatning", "Skadelidtes pligter", "Skadestidspunkt", "Oversvømmelse fra vandløb eller sø", "Stormflod" og "Tørke".