Forsikring

Der ydes erstatning for skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra søer og vandløb og tørke. Disse skader fremstår som dækningsundtagelser i de fleste forsikringer.

Hvis en stormflods-, oversvømmelses- eller tørkeskade konkret bliver dækket af en forsikring, fx pr. kulance, ydes der ingen erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen. Det samme gælder, hvis det skadede er omfattet af en forsikring eller almindeligvis kan forsikres mod skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse og tørke, fx bil-kasko eller visse entrepriseforsikringer.

For at være berettiget til erstatning skal det beskadigede været omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Se "Brandforsikring", "Andre forsikringer", "Forsikringsordninger", "Anmeldelse af skader efter oversvømmelse", "Anmeldelse af skader efter stormflod" og "Anmeldelse af skader efter tørke".