Tørke

Ved tørke forstås kraftig udtørring af den ikke-overfladiske jordbund.

Naturskaderådet træffer afgørelse om, hvorvidt der har været tørke på baggrund af en konkret anmeldelse. Det betyder, at en skade skal anmeldes, før det er muligt at afgøre, om det skadede i den enkelte sag er berettiget til erstatning. Afgørelsen træffes af Naturskaderådet efter en uvildig undersøgelse af skadestedet. Afgør Naturskaderådet, at en skade er berettiget til erstatning som følge af tørke, viderebehandles sagen af det forsikringsselskab, hvor det skadede er brandforsikret. Forsikringsselskabet afgør også størrelsen af en evt. erstatning.