Naturskadesager

Forsikringsselskaber og taksatorer

Her finder du vejledning og værktøjer til forsikringsselskaber og taksatorer til opgørelse og vurdering af skader som følge af stormflod, oversvømmelse og tørke. Læs også om naturskadeafgift, tilsyn, godtgørelse og Stormbasen.

 • Tilsyn og godtgørelse

  Naturskaderådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes sagsbehandling og udbetaler godtgørelse for samme.

  Læs om tilsyn og godtgørelse

 • Naturskadeafgift

  Naturskadeordningerne er finansieret af en af afgift pålagt alle forsikringer, der dækker bygninger eller løsøre mod brand.

  Læs om naturskadeafgift

 • Vejledning og værktøjer til taksator

  Til dig der er taksator har vi samlet en række værktøjer og vejledning, du kan bruge i dit arbejde som faglig ekspert.

  Se vejledning og værktøjer

 • Stormbasen

  Stormbasen er det it-system, som forsikringsselskaberne skal bruge i deres sagsbehandling af skadessager.

  Læs om Stormbasen

 • Mistanke om svindel

  Forsikringsselskaber skal under sagsbehandling af naturskader forholde sig til eventuel mistanke om svindel.

  Læs Mistanke om svindel

 • Dækningsvejledning

  I denne vejledning kan du læse om, i hvilket omfang og på hvilken måde, man kan opnå dækning for naturskader.

  Gå til Dækningsvejledning