Anmeldelse af skader efter tørke

Skader forårsaget af tørke skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring. Anmeldelse skal ske elektronisk via Naturskadebasen.

Tørkeordningen dækker ikke skader på indbo. Forsikringsselskabet undersøger, om skaden er omfattet af den almindelige forsikring, da det er en betingelse for at få erstatning fra Naturskaderådet, at skaderne ikke er omfattet af en almindelig forsikring.

Hvis skaden ikke er omfattet af den almindelige forsikring, behandler forsikringsselskabet anmeldelsen som en tørkeskade. Forsikringsselskabets sagsbehandling påbegyndes, når Naturskaderådet har taget stilling til, om der har været en tørkehændelse på skadestedet.

Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter, at skaden er sket.