Naturskaderådet administrerer reglerne om stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald

Anmeld skade efter stormflod på stormbasen.dk

Kontakt Naturskaderådet

Telefon 41 71 51 31 (klokken 10-15)

Er du i tvivl om anmeldelse af skader efter stormflod? Kontakt dit forsikringsselskab

www.stormbasen.dk kan du selv anmelde skader efter weekendens stormflod.

 

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde formularen, er det dit forsikringsselskab, du skal kontakte. 

Anmeld skade efter stormflod på stormbasen.dk
Viden

Afgørelser

Naturskaderådets afgørelser af klager kan give dig svar på, om du har ret til erstatning.
Se alle afgørelser
Jura

Regler

Se lovreglerne for behandling af stormflods-, oversvømmelses-, tørke- og stormfaldssager.
Se alle regler
Guide

Vil du klage?

Du kan klage til Naturskaderådet over afgørelsen i din tørke-, stormflods- eller oversvømmelsessag.

Udfyld klageformular