Naturskaderådet administrerer reglerne om stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald

Her var der stormflod 22.-23. december 2023

Anmeld skade efter stormflod

Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du har brug for hjælp til at udfylde skadesformularen.

Gå til stormbasen.dk

Kontakt Naturskaderådet

Kontakt Naturskaderådets sekretariat på telefon 41 71 51 31.

Viden

Afgørelser

Naturskaderådets afgørelser af klager kan give dig svar på, om du har ret til erstatning.
Se alle afgørelser
Jura

Regler

Se lovreglerne for behandling af stormflods-, oversvømmelses-, tørke- og stormfaldssager.
Se alle regler
Guide

Vil du klage?

Du kan klage til Naturskaderådet over afgørelsen i din tørke-, stormflods- eller oversvømmelsessag.

Udfyld klageformular