Naturskaderådet administrerer reglerne om stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald

Anmeld skade efter stormflod på stormbasen.dk

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over dit forsikringsselskabs afgørelse i en stormflodssag, skal du først skriftligt forsøge at få selskabet til at ændre afgørelsen.

Hvis forsikringsselskabet fastholder sin afgørelse - eller ikke svarer dig inden 3 uger efter din klage - kan du klage til Naturskaderådet.

Sådan klager du over en afgørelse

Naturskaderådet

Telefon 41 71 51 31

 

Hverdage kl. 10-15

Kontakt os

Anmeld skade efter stormflod

www.stormbasen.dk kan du selv anmelde skader efter stormflod.


Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde formularen, er det dit forsikringsselskab, du skal kontakte.
Gå til stormbasen.dk
Viden

Afgørelser

Naturskaderådets afgørelser af klager kan give dig svar på, om du har ret til erstatning.
Se alle afgørelser
Jura

Regler

Se lovreglerne for behandling af stormflods-, oversvømmelses-, tørke- og stormfaldssager.
Se alle regler
Guide

Vil du klage?

Du kan klage til Naturskaderådet over afgørelsen i din tørke-, stormflods- eller oversvømmelsessag.

Udfyld klageformular