Naturskaderådet administrerer reglerne om stormflod, oversvømmelse, tørke og stormfald

Sådan anmelder du en naturskade

Naturskaderådet er det nye Stormråd

Med indførelse af en ny tørkeordning ændres Stormflodsloven til Lov om visse naturskader, hvilket er en mere dækkende titel for de naturskadeordninger, som loven indeholder. I forlængelse heraf har Stormrådet per 1. juli skiftet navn til Naturskaderådet.
Læs mere om Naturskaderådet

Klagemulighed

Du kan klage til Naturskaderådet over afgørelsen i din tørke-, stormflods- eller oversvømmelsessag.

Klag over afgørelse
Viden

Afgørelser

Naturskaderådets afgørelser af klager kan give dig svar på, om du har ret til erstatning.
Se alle afgørelser
Jura

Regler

Se lovreglerne for behandling af stormflods-, oversvømmelses-, tørke- og stormfaldssager.
Se alle regler
FAQ

Typiske spørgsmål

Få svarene på en lang række spørgsmål, der ofte bliver stillet i forbindelse med naturskader.
Se alle typiske spørgsmål