Anmeldelse af skader efter stormflod

Skader forårsaget af stormflod skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring for den skadede genstand eller ejendom. Anmeldelse skal ske elektronisk via Naturskadebasen. 

Skader forårsaget af stormflod skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor der er tegnet en brandforsikring for den skadede genstand eller ejendom. Anmeldelse skal ske elektronisk via Naturskadebasen. 

Hvis du har skader på både hus og indbo, og hvis dit hus er brandforsikret i ét selskab og dit indbo i et andet, skal du anmelde skaden til det selskab, hvor dit hus er brandforsikret. Forsikringsselskabet undersøger, om skaden er omfattet af den almindelige forsikring, da det er en betingelse for at få erstatning i medfør af lov om visse naturskader, at skaderne ikke er omfattet af en almindelig forsikring.

Hvis skaden ikke er omfattet af den almindelige forsikring, behandler forsikringsselskabet anmeldelsen som en stormflodsskade.

Anmeldelsen skal ske senest 2 måneder efter, at stormfloden er erklæret af Naturskaderådet.

Gå til Naturskadebasen (stormbasen.dk)

Læs mere om stormflod