Sager

Afgørelser fra Naturskaderådet

Naturskaderådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods-, oversvømmelses- og tørkesager. Afgørelserne kan give dig svar på, om en skade er omfattet af stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.