Forsikringsselskaber

Naturskadeafgift

Naturskaderådets fire ordninger er finansieret af en af afgift pålagt alle forsikringer der dækker bygninger eller løsøre mod brand.