Skadestidspunkt

Fristen for anmeldelse af en stormflods-, oversvømmelses- eller tørkeskade løber fra skadestidspunktet. Derfor er det vigtigt at kende det for at kunne foretage en rettidig anmeldelse af skaden.

Ved stormflods- og oversvømmelsesskader anses skadestidspunktet for det tidspunkt, hvor vandet har ramt det, der er blevet skadet. For stormflodsskader gælder der i praksis et lidt senere tidspunkt, nemlig der hvor Naturskaderådet har erklæret et område for stormflodsramt. I praksis vil det højst være en dag senere end det tidspunkt, hvor vandet rammer.

Ved tørkeskader anses skadetidspunktet for det tidspunkt, hvor en tørke har medført en revne, som skadelidte ved eller bør vide kan udvikle sig til en større, dækningsberettiget skade.