Forsikringsselskaber

Mistanke om svindel

Forsikringsselskaberne skal i forbindelse med sagsbehandlingen af naturskader forholde sig til eventuel mistanke om svindel. Her kan du hente vejledningen, som beskriver, hvordan dette bør ske.

Forsikring

Mistanke om svindel

I forbindelse med sagsbehandlingen kan et forsikringsselskab blive udsat for at skulle tage stilling til, hvordan mistanke om svindel i en stormflods-, oversvømmelses- eller tørkesag skal håndteres. Naturskaderådet har udgivet en vejledning om, hvordan man håndterer en sådan mistanke. I vejledningen kan man bl.a. læse, hvilke forvaltningsretlige forhold man skal være opmærksom på.
Hent vejledningen om mistanke om svindel (pdf)