Anmeld skader efter tørke, stormflod og oversvømmelse

Du skal anmelde skader efter tørke, stormflod og oversvømmelse fra vandløb eller sø til dit eget forsikringsselskab. Skaden skal være anmeldt inden for 2 måneder efter hændelsen.

 • Sådan anmelder du en naturskade

  Læs om betingelserne for at få erstatning for naturskader og få overblik over hele sagsforløbet med skadesanmeldelse.

  Læs mere om anmeldelse af skade

 • Klag over afgørelse

  Hvis du er utilfreds med den afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet i din stormflodssag, kan du klage til Naturskaderådet.

  Læs mere om, hvordan du klager

 • Afværg og begræns skaden

  Læs, hvad du som skaderamt bør gøre for at afværge eller begrænse skaden, hvis det er muligt

  Gå til 'Afværg og begræns skaden'

 

 

Generelle henvendelser

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariatet

Om Naturskaderådet

Naturskaderådet er et uafhængigt råd, der administrerer lovgivningen om tre typer naturkatastrofer: Stormfald, stormflod, tørke samt oversvømmelse fra vandløb og søer
Læs mere om Naturskaderådet