Anmeld skader efter tørke, stormflod og oversvømmelse

Du skal anmelde skader efter tørke, stormflod og oversvømmelse fra vandløb eller sø til dit eget forsikringsselskab. Skaden skal være anmeldt inden for 2 måneder efter hændelsen.

Generelle henvendelser

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariatet

Om Naturskaderådet

Naturskaderådet er et uafhængigt råd, der administrerer lovgivningen om tre typer naturkatastrofer: Stormfald, stormflod, tørke samt oversvømmelse fra vandløb og søer
Læs mere om Naturskaderådet