Naturskade

Afværg og begræns skaden

Er du ramt af naturskade, skal du træffe "foranstaltninger, som efter forholdene er rimelige for at afværge eller begrænse skaden". Læs her, hvordan du gør, fx hvis du er ramt af stormflod.

Forsikring

Mistanke om svindel

Forsikringsselskaber skal under sagsbehandling forholde sig til eventuel mistanke om svindel.
Læs 'Mistanke om svindel'
Kontakt

Naturskaderådets sekretariat

Har du spørgsmål om en konkret sag, skal du starte med at kontakte det forsikringsselskab, som behandler din sag. Ved generelle henvendelser kan du kontakte Naturskaderådets sekretariat.
Kontakt Naturskaderådets sekretariat