Info

Om Naturskaderådet

Naturskaderådet administrerer lovgivningen om 4 typer naturkatastrofer - stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer, tørke og stormfald.

 • Kontakt

  Se, hvordan du nemmest kommer i kontakt med Naturskaderådet og find betalingsoplysninger.

  Se kontaktmuligheder

 • Bygnings- og Boligregistret - BBR

  Se, hvad Naturskaderådet registrerer i Bygnings- og Boligregistret i tilfælde af en hændelse.

  Læs mere om BBR-registreringer

 • Christian C. Lund Nielsen, Formand
 • Hans Høj, næstformand, (Kontorchef), Erhvervsministeriet
 • Vibeke Huess, (Seniorforsker), Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 • Jette Kammer Jensen (Sekretariatschef), Forbrugerrådet Tænk
 • Caroline Simone Evers (Konsulent), Forsikring & Pension
 • Annemarie Nissen (Fuldmægtig), Justitsministeriet
 • Peter Albeck Laursen (Teknik- og forsyningschef), Kommunernes Landsforening
 • Laura Storm Henriksen (Chefkonsulent), Miljø- og Fødevareministeriet
 • Per Sørensen (kystteknisk chef), Kystdirektoratet
 • Carlo Sass Sørensen, (chefkonsulent), Kystdirektoratet
 • Morten Kruse (miljøtekniker), Miljø- og Fødevareministeriet
 • Martin Østergaard Mariager (forstfuldmægtig), Miljø- og Fødevareministeriet
 • Bertel Nilsson (seniorforsker), GEUS
 • Susanne Aamann, kontorchef
 • Poul Jensen, sekretariatschef
 • Sine Pilgård, specialkonsulent
 • Charlotte Hjorth, specialkonsulent
Kontakt

Pressekontakt for journalister

Hvis du er journalist og har brug for at kontakte Naturskaderådet, kan du ringe til pressetelefonen på 41 71 50 98. Du kan også sende en sms eller en mail.

Send en mail til Naturskaderådets sekretariat