Lovgivning

Gældende regler

Her finder du en samlet oversigt over de gældende lovregler for behandling af stormflods-, oversvømmelses-, tørke- og stormfaldssager. Alle links går til retsinformation.dk.

Naturskaderådet er det nye Stormråd

Med indførelse af en ny tørkeordning ændres Stormflodsloven til Lov om visse naturskader, hvilket er en mere dækkende titel for de naturskadeordninger, som loven indeholder. I forlængelse heraf har Stormrådet per 1. juli skiftet navn til Naturskaderådet.
Læs mere om Naturskaderådet

Mulig svindel?

Forsikringsselskaber skal under sagsbehandling forholde sig til eventuel mistanke om svindel.
Læs 'Mistanke om svindel'