Registrering

Stormbasen

Stormbasen er det fælles it-system, som forsikringsselskaberne bruger til at behandle sager under stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningerne.

Hvad er Stormbasen?

Stormbasen er et sagsunderstøttende system, som forsikringsselskaberne skal bruge i deres sagsbehandling af skadessager under stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningerne.

Forsikringsselskaberne er forpligtiget til at sikre, at sagerne er dokumenteret efter reglerne i ordningerne, og at denne dokumentation er tilgængelig i Stormbasen.

Stormbasen bruges derudover også til forsikringsselskabernes indberetning af naturskadeafgift.

 

Adgang til Stormbasen

Som sagsbehandler eller indberetter i et forsikringsselskab tilgår du Stormbasen ved at vælge ”Log-ind for forsikringsselskaber” i menuen.

Du skal bruge en medarbejdersignatur eller NemId for at logge ind på Stormbasen.

Hvis du endnu ikke er oprettet som sagsbehandler i Stormbasen, kan du med fordel læse vejledningen om oprettelse i Stormbasen.

Gå til Stormbasen

Hent vejledningen om oprettelse som bruger i Stormbasen (pdf)

 

 

Som skaderamt kan du tilgå Stormbasens visitations- og anmeldelsesformular ved at vælge ”Jeg vil gerne anmelde en stormflodsskade” i menuen.

Du skal bruge NemId for at logge ind på Stormbasen.

Gå til Stormbasen

Læs også 'Sådan anmelder du en skade'

 

Samarbejdsaftaler mellem forsikringsselskaber

Det er muligt for to forsikringsselskaber at indgå aftale om overdragelse af sagsbehandlingen af stormflods-, oversvømmelses- og tørkesager i Stormbasen.

Indgår to selskaber en samarbejdsaftale, vil det afgivende selskabs stormflods-, oversvømmelses- og tørkesager automatisk blive videresendt til det modtagende selskab i Stormbasen.

Det modtagende selskab overtager alle forpligtelser i forbindelse med sagsbehandlingen.

Selve proceduren for at indgå et samarbejde består af 2 trin:

  1. Det afgivende selskab skal udarbejde en samarbejdsaftale. Når både det afgivende og modtagende selskab har underskrevet aftalen, sender det modtagende selskab den til Naturskaderådets sekretariat. Naturskaderådet har udarbejdet en skabelon, der kan bruges som udgangspunkt for en samarbejdsaftale mellem to selskaber. Naturskaderådet skal godkende en samarbejdsaftale.

  2. Det modtagende selskab skal i Stormbasen anmode det afgivende selskab om, at alle sager automatisk overføres fra det ene selskab til det andet. Dette sker ved at følge guiden til at oprette en samarbejdsaftale i Stormbasen.