Forsikringsselskaber

Tilsyn og godtgørelse

Naturskaderådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af naturskadesager. Naturskaderådet udbetaler samtidig godtgørelse til forsikringsselskaberne for sagsbehandling og taksation.

Naturskaderådets tilsyn

Det følger af § 10 i naturskadeloven, at Naturskaderådet skal føre tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods-, oversvømmelses- og tørkesager.

Tilsynet er et generelt tilsyn med selskabernes forvaltning af opgaven, herunder erstatningsudmåling og -udbetaling, sagsregistrering samt overholdelse af forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser og gældende praksis i stormflods-, oversvømmelses- og tørkesager.

Gå til Naturskadeloven

Der udtages minimum 5 % af de indkomne sager pr. hændelse. De 5 % udtages efter kriterier vedtaget af Naturskaderådet efter hver hændelse. Dette sker ved tilfældig udtagelse via Naturskadebasen, dog således at alle forsikringsselskaber, som har behandlet sager inden for den enkelte hændelse, bliver repræsenteret i mængden af tilsynssager med mindst én sag.

Der foretages også et tematisk tilsyn i de sager, hvor Naturskaderådets sekretariat bliver opmærksom på konkrete forhold, som kan give anledning til at undersøge et særligt tema, der vedrører en eller flere ejendomme.

Hent 'Naturskaderådets tilsynsprocedure' (pdf)

 

Opsamling på tilsyn

Naturskaderådet har i perioden marts - september 2021 behandlet en række tilsynssager, hvoraf nogle har givet anledning til reaktioner, herunder kritik, fra Naturskaderådet vedrørende forbedringspunkter i sagsbehandlingen. I nedenstående dokument er beskrevet, hvilke forhold, der har givet anledning til reaktion fra Naturskaderådet.

Hent 'Opsamling på tilsyn i perioden marts - september 2021' (pdf).

Naturskaderådet har i perioden oktober - december 2020 behandlet en række tilsynssager, hvoraf nogle har givet anledning til reaktioner, herunder kritik, fra Naturskaderådet vedrørende forbedringspunkter i sagsbehandlingen. I nedenstående dokument er beskrevet, hvilke forhold, der har givet anledning til reaktion fra Naturskaderådet.

Hent 'Opsamling på tilsyn i perioden oktober - december 2020' (pdf).

 Forsikringsselskaberne godtgøres for sagsbehandlingen med et fast honorar på 6.163,90 kr. per sag i 2022-værdi.

Forsikringsselskaberne godtgøres per time til taksation af sagerne. Satsen per time er sat på 948,91 kr. i 2022-værdi.

Det er i aftalen ikke fastsat hvem der udfører taksationen, og dette kan således både være interne eller eksterne taksatorer. Taksators kørsel og udgifter til fx bro/færge dækkes ligeledes. Ydermere kan forsikringsselskabet ved særlige forhold vurdere det nødvendigt at indhente særlig bistand til at fastslå bestemte omstændigheder på skadesstedet, hvilket kan aftales med Naturskaderådets sekretariat.

Forsikringsselskaberne godtgøres for deltagelse i tilsynsbehandlingen med et fast honorar på 2.241,15 kr. per tilsynssag i 2022-værdi.

Forsikringsselskaberne kan godtgøres for kursusgebyr til kurser anbefalet af Naturskaderådet.

Aktuelt forestår Naturskaderådet undervisning i stormflods- og oversvømmelses- og tørkeordningerne for sagsbehandlere og taksatorerne i selskaberne.

 

 

År

Honorar pr. sag
ex moms

Honorar pr. tilsynssag
ex moms

Timesats
ex moms

Kørsels-
sats
ex moms

Honorar pr. sag inkl. moms

Honorar pr. tilsynssag inkl. moms

Timesats
inkl. moms

Kørsels-
sats
inkl. moms

2014

5.500,00

2.000,00

845,50

3,73

6.875,00

2.500,00

1.056,88

4,66

2015

-ll- -ll-

858,00

3,70

-ll- -ll-

1.072,50

4,63

2016

-ll- -ll-

871,00

3,63

-ll- -ll-

1.088,75

4,54

2017

-ll- -ll-

887,00

3,53

-ll- -ll-

1.108,75

4,41

2018

-ll- -ll-

903,00

3,54

-ll- -ll-

1.128,75

4,43

2019

5.997,00

2.181,00

923,00

3,56

7.496,25

2.726,25

1.153,75

4,45

2020

6.099,00

2.218,00

939,00

3,52

7.623,75

2.772,55

1.173,75

4,40

2021

6.158,00

2.239,00

948,00

3,44

7.697,50

2.798,75

1.185,00

4,30

2022

6.163,90

2.241,15

948,91

3,70

7.704,88

2.801,43

1.186,14

4,63

2023

6.465,01

2.350,63

995,26

3,73

8.081,27

2.938,28

1.244,08

4,66

2024

6.996,38

2.543,83

1.077,06

3,79

8.745,48

3.179,79

1.346,33

4,74

Mulig svindel?

Forsikringsselskaber er under deres sagsbehandling forpligtet til at forholde sig til eventuel mistanke om svindel.
Læs 'Mistanke om svindel'

Naturskadeafgift

Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, skal opkræve en naturafgift pr. police.
Læs om 'Naturskadeafgift'

Stormbasen

Forsikringsselskaber bruger Stormbasen til dokumentation af sager samt indberetning af Naturskadeafgift.
Læs mere om Stormbasen