Andre forsikringer

OBS: Tørkeordningen omfatter alene fast ejendom.

Stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningerne yder ikke erstatning, hvis det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod, tørke og oversvømmelse. Erstatning ydes heller ikke, hvis skadelidte har en forsikring, der faktisk dækker den pågældende skade. Stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningerne er med andre ord subsidiære i forhold til almindelig forsikringsdækning.

Dette indebærer, at der ikke ydes erstatning for skader på f.eks. biler, både og trailere m.v., da det er muligt at tegne kaskoforsikring, som også omfatter skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse.

Elektronikforsikringer tegnet ved køb af f.eks. et fjernsyn eller en computer dækker skader efter stormflod og oversvømmelse. Har man tegnet en sådan elektronikforsikring, betyder det, at erstatning udbetales i henhold til forsikringspolicen ved skader efter stormflod og oversvømmelse. Man kan ikke samtidig få erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen.

Se "Brandforsikring", "Selvforsikrede", "Forsikringsordninger", "Forsikring" og "Kortslutning".