Brandforsikring

En af betingelserne for at få erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningerne er, at det beskadigede er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Se også "Andre forsikringer".