Forsikringsordninger - motorkøretøjer, både mv

Der ydes ikke erstatning for skader på fast ejendom og løsøre, herunder campingvogne, både m.v., hvor det er muligt at tegne forsikring mod skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

En kaskoforsikring er en forsikring, der dækker alle skader på motorkøretøjer, campingvogne og trailere. Kaskoforsikringen omfatter normalt også skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.

Særligt om både

Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet er undtaget fra erstatning i medfør af negativlisten i naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 11.
Familiens basisforsikring eller indboforsikring omfatter ofte småbåde, men disse er altså ikke omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Lystfartøjsforsikringen er en særlig ansvars-, ulykkes - og kaskoforsikring. Der kan være en tidsbegrænsning af dækningen, typisk i perioden 1. april – 15. november, eller det kan aftales særskilt, at forsikringsaftaleperioden gælder for hele året.

Der kan være forskel på, om en lystfartøjsforsikring omfatter skade på løsøre. Hvis ikke løsøret er dækket af denne særlige forsikring, kan løsøret være dækket af indboforsikringen, men dækkes under alle omstændigheder ikke af stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Se også "Både og joller", "Campingvogn", "Motorkøretøj" og "Trailer".