Selvforsikrede

En af betingelserne for at få erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen er, at selve skaden er omfattet af en afgiftspligtig brandforsikring.

Da en selvforsikret ikke har tegnet den afgiftspligtige brandforsikring, er det ikke er muligt at få erstatning fra stormflods-, oversvømmelses- og tørkepuljen.

Se også "Brandforsikring".