Kortslutning

Der ydes ikke erstatning for de følgeskader, som en kortslutning medfører, fx fordærvede madvarer i køleskab eller fryser.

Skader på selve det kortsluttede apparat erstattes, med mindre skaden er dækket af anden forsikring, fx en elskade-, kortslutnings- eller elektronikforsikring.

Se "Frostvarer", "Hårde hvidevarer", "Indirekte tab", "Strømsvigt" og "Andre forsikringer".