Umiddelbart indtrådt skade

Der ydes kun erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke. Det indebærer, at skaden skal være en direkte følge af oversvømmelserne og indtræde på selve stormflods-, oversvømmelses- eller tørketidspunktet.

Det betyder også, at der ikke ydes erstatning for skader, der opstår efterfølgende. Fx skader som skyldes tæring på grund af saltpåvirkning eller optøede frostvarer som følge af strømsvigt.

Der ydes ikke erstatning til forebyggelse eller sikring af ejendommen mod kommende stormflods-, oversvømmelses- eller tørkehændelser.

Se også "Skimmelsvamp", "Træer" og "Kriterier for erstatning".