Træer

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Der kan ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader på træer. Det betyder, at træerne skal knække, skylles bort eller på anden måde skades umiddelbart i forbindelse med og på grund af oversvømmelsen, hvis de skal kunne erstattes.

Hvis skaden på træer først indtræder på et senere tidspunkt, og det fx er længere tids oversvømmelse eller saltoptagelse gennem rodnettet, som er årsag til skaden, ydes der ikke erstatning herfor, da dette betragtes som en indirekte skade.

Se også "Umiddelbart indtrådt skade" og "Indirekte tab".