A conto

Der er ikke mulighed for at få erstatning udbetalt à conto. Der skal træffes afgørelse om erstatning, inden udbetaling kan finde sted. Herefter kan der udbetales erstatning, også på en måde der minder om à conto. Det kan ske enten enten i form af kontant erstatning eller ved udbetaling af hele entrepriser, fx malerentreprise eller tømrerentreprise, uden dokumentation.

Læs mere om kontanterstatning og udbetaling uden dokumentation.

Se også under "Totalskade"