Udbetaling uden dokumentation

Det er muligt at få udbetalt erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation for skadesudbedring.

Forsikringsselskaberne kan udbetale erstatning for skader på fast ejendom uden dokumentation, når følgende betingelser er opfyldt:

- Den enkelte entreprisekategori (fx som maler- eller tømrerpost) må ikke overstige 40.000 inkl. moms.

- Der kan maksimalt udbetales entrepriseposter uden dokumentation op til 80.000 kr.

- Erstatningen skal anvendes til udbedring af skaden eller vedrøre skadelidtes forbrugte tid på eget arbejde, herunder oprydning og rengøring m.v.

Se også "Eget arbejde", "Selvrisiko", "Pant", "Renter" og "Faktura".