Totalskade

Det er muligt at få sin ejendom erklæret totalskadet og modtage totalskadeerstatning (restværdierstatning). Det vil sige, at man kan få opført en helt ny ejendom i stedet for den, som er blevet beskadiget. Det kræver dog, at nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Skadesprocenten overstiger 50% af bygningens nyværdi. 50,0% er således ikke nok. Skadesprocenten beregnes alene af de beskadigede bygningsdele. Skadesprocenten beregnes som den opgjorte skades procentmæssige andel af den samlede beregnede udgift til opførelse af en ny, tilsvarende bygning. Værdien af anvendelige materialer fra ikke-beskadigede dele af ejendommen, som skadelidte vælger at beholde, fradrages i totalskadeerstatningen.
  • Udbedring af de opgjorte skader ikke er påbegyndt. Hvornår udbedringen anses for påbegyndt, er en konkret vurdering af, om det udførte arbejde kan anses for at være en del af reparationen/genopførelsen, eller om der er tale om skadesbegrænsning. Har man således påbegyndt at udskiftning af bygningsdele, kan man ikke opnå totalskadeerstatning.
  • Der sker opførelse af ny, tilsvarende bygning. Man kan således ikke bygge et helårshus i stedet for et sommerhus og bygningen må ikke variere væsentligt fra den oprindelige
  • Opførelsen af ny bygning sker på samme fysiske placering, med mindre særlig forhold forhindrer dette. Man kan således ikke bygge på et andet sted, fx en anden grund, med mindre forholdene på den oprindelige placering forhindrer det.

Det er kun muligt at få udbetalt totalskadeerstatning, såfremt ejendommen ikke var bestemt til nedrivning, renovering eller modernisering på tidspunktet, hvor skaden skete.