Renter

Der ydes ikke erstatning for renteudgifter i forbindelse med låntagning til udbedring af stormflods-, oversvømmelses- og tørkeskader. Sådanne renteudgifter anses som et indirekte tab.

Se også "Indirekte tab" og "Udbetaling af erstatning".