Strømsvigt

Der ydes ikke erstatning for skader, som er forårsaget af strømsvigt. Dette betragtes som et indirekte tab.

Se også "Kortslutning"og "Indirekte tab".