Opmagasinering og opbevaring

Der ydes erstatning for omkostninger til opmagasinering af ikke-skadet indbo, hvis dette er nødvendigt for at udbedring af skader kan finde sted. Der er tale om en eksplicit undtagelse fra hovedreglen om, at der ikke ydes erstatning for indirekte tab.

Hvis skadelidte er genhuset, vil omkostningerne til opmagasinering og flytning af indbo være dækket inden for den samlede ramme på maksimalt 12.000 kr. pr. måned (indeksreguleret).

Hvis skadelidte ikke er genhuset, kan der dækkes omkostninger til opmagasinering op til 3.000 kr. pr. måned (indeksreguleret).

Se også "Indirekte tab" og "Genhusning".