Manglende dokumentation for økonomisk tab

Det påhviler skadelidte at dokumentere sit tab som følge af stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller sø eller tørke. Skadelidte skal enten gemme de beskadigede genstande, fremvise billeddokumentation eller fremsende kvitteringer for udbedring af skader eller for indkøb af materialer. På den måde kan der også foretages en mere korrekt vurdering af skadens værdi og omfang

Forsikringsselskabet skal afvise tab, som ikke kan dokumenteres.

Se også "Løsøre", "Taksering af skader efter stormflod og oversvømmelse" og "Skade på genstande uden økonomisk værdi".