Skader på genstande uden økonomisk værdi

Der ydes kun erstatning for dokumenterede, økonomiske tab.