Taksering af skader

Forsikringsselskabet, hvor det beskadigede er brandforsikret, har ansvaret for, at der foretages taksation i sager om stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke.

Taksator besigtiger skaderne og udarbejder en skadesopgørelse, som skadelidte skal underskrive, eventuelt med bemærkninger. Taksator sørger for at indsende opgørelsen til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet gennemgår opgørelsen og træffer med udgangspunkt heri afgørelse om erstatning og dennes størrelse. 

Se også "Skadesopgørelse" og "Byggeledelse".