Kystsikring

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Der ydes ikke erstatning for skader på diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet, da disse er undtaget fra erstatning i negativlisten, naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 7.

Se også "Dige", "Haveanlæg" og "Negativlisten".