Haveanlæg

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Der ydes ikke erstatning for skader på haveanlæg samt for oprydning af disse efter stormflod og oversvømmelse fra søer og vandløb. Dette fremgår af negativlisten i naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 9.

Med haveanlæg menes der for eksempel, plæner, planter, træer og buske. Herudover omfatter det også hegn, stensætninger, belægninger, belysning, springvand og anden udsmykning samt flagstænger, legeredskaber, drivhuse, legehuse, pavilloner, overdækninger og terrasser.

I forbindelse med vurderingen af, om der er tale om et haveanlæg i en erhvervsvirksomhed, vurderes især arealets anvendelse. Udenomsarealet på en campingplads, som anvendes til at slå telt op på, vurderes således ikke som et haveanlæg.

Se også "Negativlisten".