Dige

Der ydes ikke erstatning for skader på diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet, da det er undtaget fra erstatning efter negativlisten, jf. naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 7. Der ydes heller ikke erstatning for fast ejendom, der ligger uden for et dige. Dette er ligeledes undtaget fra erstatning negativlisten, jf. naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 6.

Se "Negativlisten".