Campingvogn

Der ydes ikke erstatning for skader på campingvogne, trailere, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri, da disse er undtaget fra erstatning efter negativlisten i naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 12. Hvis en (eller flere) containere bruges til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod- eller oversvømmelse fra vandløb og søer, så dækkes skader dog på denne og løsøre placeret heri.

Se "Motorkøretøj", "Negativlisten" og "Forsikringsordninger".