Trailer

Der ydes ikke erstatning for skade på trailere, da trailere, campingvogne, campletter, containere, bortset fra containere til opmagasinering af løsøre i forbindelse med oprydning og genopbygning af en ejendom efter stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri er undtaget fra erstatning i negativlisten i naturskadelovens § 4, stk. 2, nr. 11.

Se "Andre forsikringer" og "Negativlisten".