Afgørelse

Sagsnummer
24/01268 og 24/06653

Ikke medhold i klage over afvisning af skader på ejendom beliggende udenfor dige

Naturskaderådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på ejendom, der ligger uden for et dige.

Skadelidte klagede over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på ejendom, fordi ejendommen ligger uden for et dige. Naturskaderådet stadfæstede forsikringsselskabets afgørelse, da ejendommen er placeret på vandsiden af et dige og derfor er undtaget fra erstatning, jf. § 4, stk. 2, nr. 6, i lov om visse naturskader.

Hent Naturskaderådets afgørelse her (PDF)

Læs pressemeddelelsen om Naturskaderådets afgørelse