Afgørelse

Sagsnummer
20/01884

Delvis medhold i klage over forsikringsselskabets langsommelige sagsbehandling

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets samlede sagsbehandling af en stormflodssag. Sagsbehandlingen havde samlet set har været for langsom. Stormrådet havde ikke mulighed for at afgøre om selskabet har pådraget sig et erstatningsansvar i relation til den langsommelige sagsbehandling. Der var ikke grundlag for at fastslå, at en taksator havde været inhabil i forbindelse med sin involvering i sagen, og at Stormrådet fandt, at det ikke kunne yde erstatning for renteudgifter, udgifter til advokatbistand og opmagasinering af møbler.