Afgørelse

Sagsnummer
20/01884

Delvis medhold i klage over forsikringsselskabets langsommelige sagsbehandling

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets samlede sagsbehandling af en stormflodssag. Sagsbehandlingen havde samlet set har været for langsom. Stormrådet havde ikke mulighed for at afgøre om selskabet har pådraget sig et erstatningsansvar i relation til den langsommelige sagsbehandling. Der var ikke grundlag for at fastslå, at en taksator havde været inhabil i forbindelse med sin involvering i sagen, og at Stormrådet fandt, at det ikke kunne yde erstatning for renteudgifter, udgifter til advokatbistand og opmagasinering af møbler.

Der blev klaget over forsikringsselskabets samlede sagsbehandling af en stormflodssag. Klager gjorde gældende, at sagsbehandlingen har været urimelig lang og med manglende information fra forsikringsselskabet. Klager gjorde endvidere gældende, at dokumenter og oplysninger forsvandt under sagsbehandlingen, som af den grund blev forlænget. Derudover var det klagers opfattelse, at en udpeget taksator var inhabil, da denne både optrådte som taksator i forbindelse med sagsbehandlingen og samtidig var overtaksator i Stormrådet. Endelig fandt klager, at der tidligere i sagsbehandlingsprocessen burde have været udbetalt aconto erstatning. Klagers konklusion var, at sagsbehandlingen har påført klager renteudgifter og udgifter til advokatbistand, som klager krævede kompenseret.

Stormrådet fandt, at
- Sagsbehandlingen samlet set havde været for langsom,
- Stormrådet ikke havde mulighed for at afgøre om selskabet har pådraget sig et erstatningsansvar i relation til den langsommelige sagsbehandling,
- Der ikke var grundlag for at fastslå, at en taksator havde været inhabil i forbindelse med sin involvering i sagen, og at
- Stormrådet ikke kunne yde erstatning for renteudgifter, udgifter til advokatbistand og opmagasinering af møbler.

Hent Stormrådets afgørelse her.