Afgørelse

Sagsnummer
20/01884

Delvis medhold i klage over forsikringsselskabets langsommelige sagsbehandling og genhusning

Naturskaderådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets samlede sagsbehandling af en stormflodssag. Sagsbehandlingen havde samlet set været for langsom. Naturskaderådet havde ikke mulighed for at afgøre om selskabet havde pådraget sig et erstatningsansvar i relation til den langsommelige sagsbehandling. Naturskaderådet fandt, at det i perioden på 3 år efter Stormrådets afgørelse i sagen, havde været muligt at gøre ejendommen indflytningsklar. Naturskaderådet fandt herefter i overensstemmelse med gældende praksis, at opmagasinering ikke længere var rimelig og nødvendig.

Der blev klaget over forsikringsselskabets samlede sagsbehandling af en stormflodssag. Klager gjorde gældende, at sagsbehandlingen har været urimelig lang. Klagers krævede endvidere dækning af udgifter til opmagasinering indtil ejendommen igen var indflytningsklar.

Naturskaderådet fandt, at
- Sagsbehandlingen samlet set havde været for langsom, men at Naturskaderådet ikke har hjemmel til at sanktionere dette, og
- at forsikringsselskabets afgørelse af 23. februar 2022 vedrørende opmagasinering stadfæstes.

Hent Stormrådets afgørelse her (PDF).