Udbetaling af erstatning

Udbetaling af erstatning for skader på bygninger sker, når skadelidte har indsendt dokumentation til forsikringsselskabet for udført arbejde (f.eks. kopi af regninger fra håndværkere).