Udbetaling af erstatning

Udbetaling af erstatning for skader på bygninger sker, når skadelidte har indsendt dokumentation til forsikringsselskabet for udført arbejde (f.eks. kopi af regninger fra håndværkere).

Udbetaling af erstatning for skader på bygninger sker, når skadelidte har indsendt dokumentation til forsikringsselskabet for udført arbejde (f.eks. kopi af regninger fra håndværkere).

Erstatning for løsøre (indbo, møbler osv.) kan udbetales straks, når forsikringsselskabet har truffet afgørelse om erstatning og erstatningens størrelse.

Den beregnede selvrisiko fratrækkes løbende.

Se også "Erstatning" og "Selvrisiko".

Læs mere om sagsforløb