Byggeledelse

Byggeledelse er en indirekte omkostning, der i udgangspunktet ikke er dækket af stormflods-, oversvømmelses- og tørkeordningerne. Der kan dog være situationer, hvor det vil være nødvendigt at tilknytte en byggeleder (koordinator) i forbindelse med udbedring af skader efter stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer og tørke. Dette kan fx være i situationer med mange forskellige håndværkere på den konkrete udbedringsopgave. Det er op til taksator at vurdere, om det i den konkrete situation er nødvendigt for opgavens udførelse at tilknytte en byggeleder (koordinator). Ved totalentrepriser er det almindeligt, at totalentreprenøren stiller med en byggeleder.

Om det er nødvendigt at tilknytte en byggeleder, vil altid være en konkret vurdering. I vurderingen heraf indgår bl.a. skadelidtes overblik over byggeopgaven, opgavens omfang, antal entrepriser m.v.