Partiel skade

Ved partielle (delvise) skader fastsættes erstatningen til det beløb, som det vil koste at reparere den beskadigede genstand. Erstatningen kan ikke overstige genanskaffelsesværdien.

Se også "Erstatning".