Nytteværdi

Nytteværdien er den værdi, en genstand kan have for en given person.

Taksator tager hensyn til nytteværdien ved opgørelsen af skaden.

Forsikringsselskabet træffer afgørelse om, hvorvidt nytteværdien er nedsat. Her lægges vægt på, hvilken nytte skadelidte kunne have haft, og hvor længe skadelidte kunne have benyttet genstanden, hvis stormfloden eller oversvømmelsen ikke var indtrådt.

Se også "Taksering af skader" og "Værdiforringelse".