Moms

Erstatning på private bygninger og løsøre opgøres inkl. moms.

Erstatning på fast ejendom eller løsøre, der tilhører virksomheder registreret i CVR (Centrale Virksomheds Register), opgøres ekskl. moms.

I de tilfælde, hvor en virksomhed er delvis momsregistreret, opgøres erstatningen med afsæt i den procentuelle momssats.

Se også "Erstatning".