Frostvarer

Der ydes erstatning for madvarer i køleskab eller i fryser, som har været i direkte kontakt med udefrakommende vand i forbindelse med en stormflods- eller oversvømmelsesskade.

Der ydes derimod ikke erstatning, hvis skaden skyldes en kortslutning eller strømafbrydelse, og madvarerne af den grund er fordærvet eller på anden måde ødelagt.

Se "Kortslutning".