All risk forsikring

Hvis en virksomhed har tegnet en all risk forsikring med stormflods-, oversvømmelses- eller tørkedækning, kan der undtagelsesvis ydes erstatning for selvrisikoen på denne. Erstatningsmuligheden afhænger bl.a. af størrelsen af selvrisikoen på all risk forsikringen. 

Se også "Andre forsikringer".