Afgrøder

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Der ydes erstatning for skader på afgrøder.

Der ydes erstatning for følgende:

 1. Udsæd og afgrøder på rod.
  Erstattes med beløb svarende til indkøbsprisen for tilsvarende på skadetidspunktet samt udgifter til nødvendig jordbehandling.
 2. Udlæg (efterfølgende såning af græs).
  Dækkes med udgifter til frø og såning og den derved nødvendige jordbehandling.
 3. Rensning af areal nævnt under pkt. 2.
  Rimelige omkostninger til rensning areal for evt. drivtømmer, tang, sten m.v., så markbehandling er mulig.
 4. Begrænsning af skader på afgrøder.
  Omkostninger til bortskaffelse (bortpumpning) af vand.
 5. Blivende skade på afgrøder.
  Vurderes og opmåles og areal opgøres (= antal ha).

Følgende vurderes som indirekte skade og er dermed ikke dækket:

 1. Driftstab ved såning med anden afgrøde, fx giver såning med vårsæd mindre udbytte end såning med vintersæd.
 2. Nedsat udbytte grundet øget saltindhold i jorden og/eller forøget jordfugt grundet tilstoppet dræn.
 3. Bortskyllet jord eller skader på markdiger.

Følgende er ikke dækket af andre grunde:

 1. Hegn, mark led, eller andet på marken og dennes afgrænsning, såfremt dette ikke er omfattet af brandforsikringen (som regel er det kun skader på afgrøder, der er omfattet af brandforsikringen)

Se også "Erstatning"