Affugtning

OBS: Nedenstående gælder alene for stormflods- og oversvømmelsesskader

Der udbetales erstatning for rimelige affugtningsudgifter, inkl. det elforbrug, der medgår til affugtningen.
Det anbefales, at skadelidte tager kontakt til et professionelt firma, som står for affugtningen og løbende foretager kontrol og fugtmåling. Skadelidtes forsikringsselskab kan ofte hjælpe med kontakten, hvis det ikke er muligt selv at finde professionel affugtning. Husk at aflæse elmåleren inden affugtningen påbegyndes. Det er en betingelse for erstatning for affugtning, at der foreligger en korrekt fugtrapport/slutrapport med nødvendige antal løbende fugtmålinger (statusrapport min. pr. 3. uge).

Tids- og elforbrug

Som hovedregel afsluttes affugtning, når der afgives <1 l vand pr. døgn.

Tommelfingerregler for tidsforbrug ved affugtning

Affugtning af rum

Varighed ca. 3 måneder.

Affugtning af ydermure med isolering

Varighed ca. 4 måneder.

Tommelfingerregel for el-forbrug ved affugtning

Elforbrug

28 KwH pr. maskine pr. døgn.

Udlæg

Har et forsikringsselskab lagt ud for skadelidtes udgifter til affugtning, indtræder selskabet i skadelidtes sted i forbindelse med erstatningsudbetalingen. Dette betyder, at denne del af erstatningen udbetales til forsikringsselskabet. 

Se også "Erstatning"